Pernille Botolfsen - Høgskolen i Oslo og Akershus

13265853_1079232152136656_1123838386064789056_n.jpg

Jans åpenhet gjør noe med alle tilstede!

 

«Jans forelesning («Kunsten å mestre livet når hodet halter») var meget inspirerende og innholdsrik med gode illustrasjoner med bruk av ord, bilder og sang. Dette ga alle tilstede (studenter og lærere) økt innsikt i hvordan det oppleves å «bli annerledes» og hvordan det bedre kan ivaretas. Brukeropplevelser gir en sentral dimensjon i undervisningen vår for å gi en økt innsikt som ikke det er lett å tilegne seg gjennom tradisjonell faglitteratur.   Jans åpenhet gjør noe med alle tilstede !»

Pernille Botolfsen, høyskolelektor fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Jan Schwencke