Marit Hofset - Akershus universitetssykehus (Ahus)

marit-og-liv-hopen.jpg

Jans brukerkunnskap har vært helt avgjørende for oss

 

Jan Schwencke har bidratt på flere måter til utvikling av helsepedagogisk kompetanse på Akershus universitetssykehus. Vi har samarbeidet om utviklingen av et 5-dagerskurs i helsepedagogikk, og Jans erfaring og formidlingsevne var viktig under planlegging og gjennomføring av kurset. Han satt i prosjektgruppa, og har med sin brukerkunnskap gitt innspill som har vært helt avgjørende for at kurset har blitt bra. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra fagpersoner og erfarne brukere som har deltatt på kursene, og som sier at brukerperspektivet har vært særlig verdifullt. Dette kurset hadde ikke vært det samme uten Jan! Kurset gjennomføres nå hvert år, og Jan har bidratt ved alle kurs etter utvikling av piloten.

Jan har bidratt med innspill, innlegg, sanger, varme, humor og formidlingsevne både gjennom ord og bilder, og har på en vesentlig måte bidratt til læring og utvikling for kursdeltakerne.

Etter første gjennomføring ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer med deltakerne.  I dette forskningsprosjektet deltok Jan, fra intervjuer til analyse av materialet og skriveprosess fram mot ferdig artikkel. Denne vitenskapelige artikkelen er nå publisert (nov 2016), og Jan har bidratt i hele forskningsprosessen, som har vært ledet av professor Sidsel Tveiten. Det var svært berikende å ha med Jan under dette arbeidet.

- Marit Hofset, seniorrådgiver/koordinator LMS

Jan Schwencke