Kunsten å ta vare på den gode relasjonen

papsogmams (1 of 1).jpg

Dine nærmeste er ofte avgjørende støttespillere i rehabiliteringsarbeidet.

Hvordan finne tilbake til hverandre, forstå og akseptere hverandre og sammen finne gode løsninger .

Det er ofte ektefelle/samboer som er nærmest, men det kan også være foreldre, barn eller venner. Av innholdet:

  • «Når jeg ikke kan forstå meg selv, hvordan kan du forstå?»
  • Pårørende har rettigheter
  • Hva kjennetegner godt mestringsarbeid?
  • Pårørende trenger også å bli sett
  • Å leve med begrenset kapasitet
  • Å sette seg mål – sammen
  • Hva gir energi? Og hva tapper?
  • Å bli kjent på ny
  • Humor – den beste medisinen
Marianne Vigtel Hølland