Vellykket rehabilitering - lappeteppe eller billedvev?

032wY1GtAEz2.jpg

Jeg skulle gjerne hatt en rehabilitering som i større grad var å sammenlikne med en billedvev - ikke som mitt lappeteppe.

Jeg har også lagd egne lapper til mitt lappeteppe (blant annet ved hjelp av egen musikk og tekstskriving) - og de har fungert godt. Men alle har ikke vært like heldige som meg. Mange jeg har møtt, blant annet gjennom denne bloggen, har ikke fått noe rehabilitering i det hele tatt.

Et lappeteppe er vellykket:

 • når lappene er systematisert
 • når det er solid sammensydd
 • når lappene samlet gir et harmonisk inntrykk
 • når noen har vært ansvarlig for å planlegge, velge ut lapper og strukturere arbeidet (men ikke nødvendigvis utfører arbeidet selv)

Et lappeteppe blir mindre vellykket:

 • når ingen i utgangspunktet har planlagt helhetsinntrykket
 • når håndarbeidet ikke er solid nok
 • når lappene er tilfeldig sammensatt
 • når lapper som hadde styrket helhetsinntrykket ikke blir vurdert

En billedvev er vellykket:

 • når den er helhetlig planlagt (med mulighet for justeringer underveis)
 • når arbeidet er sømløst, harmonisk og gjennomført i alle detaljer
 • når helhetsinntrykket er viktigere enn detaljene
 • når arbeidet er basert på en helhetlig, men fleksibel prosess

Foredraget er beregnet på helsepersonell som arbeider med rehabilitering - i personlig dialog eller relatert til arbeid i grupper. Personer som selv skal bidra i utvikling av kurs for pasienter/brukere og pårørende kan ha spesielt nytte av foredraget. Også brukere/pårørende og brukergrupper vil kunne få nyttige tips og oversikt for å kunne vurdere egen, helhetlig rehabiliteringsprosess.

Marianne Vigtel Hølland