Kunsten å mestre livet når hodet halter

IMG_0324.jpg

Følelsen av "å være i tåken" er skremmende.

Etter det første sjokket etter hjerneslaget dukket de usynlige utfordringene opp. Følelsen av at "hodet halter" og at noe var forandret og annerledes, var skremmende.

Foredraget tar for seg følgende temaer:

  • Noe er annerledes, men hva?
  • Begrenset kapasitet (fatigue)
  • Å forstå egen situasjon
  • Å akseptere egen situasjon
  • Å begynne å like seg selv igjen
  • Å prøve og feile for å kunne mestre
  • De viktige pårørende
  • Humor – den viktige medisinen
Marianne Vigtel Hølland