2. Mange nyttige innspill i workshop om helsepedagogikk

Nesten 50 fagpersoner fra Ahus, Rælingen kommune og Lørenskog kommune deltok på «Temadag helsepedagogikk» på Åråsen stadion 8. november. Målet for dagen var å få innspill til hva den enkelte deltaker føler behov for av kunnskap i dialog med pasienter/pårørende og brukere. Dette var et ledd i prosjektgruppens arbeid som skal lede frem til utvikling av et kursopplegg på vårparten som skal gjøre avdelinger på sykehuset og for rehabiliteringstjenesten ute i de to kommunene i stand til å lage lokale kurs på egenhånd.

(Les mer om prosjektgruppens arbeid nederst.)

LIV HOPEN INSPIRERTE
Lærings- og mestringsarbeidets «mor», Liv Hopen, holdt et inspirerende innlegg som satte fingeren på de viktige sidene ved lærings- og mestringsarbeidet. Sammen med Egon H. Vifladt har hun skrevet boken «Pasientopplæring – kompetanse, veivalg, lederskap», som er nyttig for alle som ønsker å lykkes med læring og mestring ved langvarig sykdom og funksjonssvikt. Boken koster kr. 300,- og kan kjøpes i bokhandelen eller www.kolofon.com.

TO BRUKERE DELTE SINE ERFARINGER
Brukeren sto i fokus på denne temadagen. Mona Stensrud delte sine erfaringer om tiden etter at hun fikk konstatert parkinsons sykdom. Hun har deltatt på mestringskurs knyttet til Ahus og synes dette var svært nyttig.

Undertegnede holdt innlegget: «Vellykket rehabilitering – lappeteppe eller billedvev». Jeg opplever at min rehabilitering var og er et lappeteppe. Et lappeteppe kan være svært vellykket, hvis helheten er godt planlagt, bitene er solid sammensydd, passer til hverandre og helhetsinntrykket er harmonisk. Min erfaring er dessverre at jeg i stor grad har sydd sammen mitt lappeteppe selv (og jeg er dårlig til å sy), bitene har jeg funnet her og der og de henger dårlig sammen og er tilfeldig plassert. Det jeg skulle ha ønsket meg er: En billedvev, der helheten er godt planlagt (med rom for endringer underveis), elementene glir sømløst over i hverandre og gir et helhetlig og harmonisk inntrykk.

Du finner mer informasjon om dette og andre foredrag under fanen «Foredrag».

GRUPPEARBEID GA SOLIDE INNSPILL
Siste del av temadagen var viet gruppearbeid. Og det er mange nyttige tips vi i prosjektgruppen tar med oss i det videre arbeidet. Vi håper at vi skal ha det første kurset på plass på vårparten.

SAMARBEIDSPROSJEKTET «KOMPETANSEHEVING HELSEPEDAGOGIKK» Frisklivssentralene i Lørenskog og Ræringen kommuner er under oppbygging og utvikling, og det gjennomføres flere lærings- og mestringstiltak i regi av kommunene. I samarbeid med Ahus (Akershus Universitetssykehus) er det nå startet et prosjekt, «Kompetanseheving helsepedagogikk».

Målet med prosjektet er at pasienter/brukere og pårørende i enda sterkere grad skal motta veiledning og undervisning som bidrar til utvidet innsikt om egen situasjon og hjelp til å mestre hverdagen på en best mulig måte. Ønsket er at prosjektet senere skal kunne overføres til andre kommuner som sogner til Ahus.

Prosjektgruppens arbeid skal lede til utarbeidelse av et kompetansehevingsprogram i helsepedagogikk. Målet er å øke helsepersonells kunnskaper og ferdigheter gjennom dette programmet og dermed sikre pasienter/brukere og pårørende bedre helse og mestringsevne.

mestringjan schwencke