3. «Tomme batterier» etter Cogmed-trening. Hurra – det virker!!!

Jeg merket det allerede etter første uken med Cogmed-trening. Jeg følte meg litt sliten, men kunne ikke avgjøre om det kun hadde med treningen å gjøre. Nå har jeg trent i over tre uker og jeg er ganske sikker på at det er en sammenheng. Den økte trettbarheten (fatigue) kjenner jeg igjen fra andre situasjoner der jeg har utsatt meg for kognitive utfordringer. Og min teori er at treningen da har effekt, det vil si setter i gang prosesser i hjernen som «trener» mine kognitive evner.

Jeg deltar på en forskningsstudie innen kognitiv trening der jeg benytter det PC-baserte programmet Cogmed fem dager i uken i fem uker. Hver trening tar ca. 30-45 minutter. I begynnelsen og slutten av den totale treningsperioden blir det foretatt en omfattende MR-undersøkelse og en nevropsykologisk test.

HAR COGMED EFFEKT?
Det er fremdeles vanskelig å si om treningen har effekt. Men gjennom ulike typer øvelser blir i hvert fall mine kognitive evner satt på store prøver. På en statistikk kan jeg følge med på utviklingen og ser at jeg blir stadig flinkere. Mange av øvelsene er relatert til korttidsminnet (arbeidsminnet), det vil si evnen til å huske elementer over en kort tidsperiode. I praksis er dette viktig når du for eksempel skal huske et telefonnummer og slå dette. I begynnelsen kunne jeg for eksempel huske fire tall etter hverandre som dukker opp på ulike måter på skjermen. Vanskeligere blir det når man skal huske de samme tallene i omvendt rekkefølge. Men etter hvert kan jeg nå huske både syv og åtte elementer.

MOTIVASJON FRA PSYKOLOG VIKTIG
Da jeg etter tre ukers trening opplevde at «batteriene» mine var tomme var dette ikke helt overraskende, men at jeg skulle føle meg så tom gjorde meg også litt urolig. Familien min merket tydelig at jeg var sliten, jeg hadde kortere «lunte» og kapslet meg inne. Jeg spurte min kone og to hjemmeboende barn om dette, og de kunne bekrefte min egen opplevelse. Vel, så visste jeg det. Jeg tok dette opp med psykolog Jan Egil Nordvik, som jeg møter en gang i uken. Han følger da en av mine treningsøkter. Han forstår ikke helt sammenhengen mellom treningen og min følelse av fatigue, men vi er enige om å kutte ned på noen av øktene pr uke.

MENER SELV SLIK TRENING ER NYTTIG OVER TID
Forskningsstudien tar utgangspunkt i fem ukers trening og resultatene som kan leses ut av dette. På samme måte som jeg ser stor effekt av min fysiske trening (tre ganger i uken, hvorav en med fysioterapeut), tror jeg på denne form for hjernetrening. Å trene to til tre ganger med kognitiv trening i tillegg til det fysiske høres for meg både riktig og logisk ut. Verdien av treningsopplegget med Cogmed vil bli vurdert ut fra den avslutningsvise MR-undersøkelse og nevropsykologisk test.

Jeg er spent og vil blogge mer om dette når det er noe å fortelle. Og så er jeg klar for å trene i dag også. Jeg gir meg aldri!

Forskningjan schwencke