Spent deltaker i forskningsstudien «Datatrening og plastisitet etter hjerneslag».

MR-scanning før og etter datatreningen gjør det mulig å se (forhåpentlige) endringer i hjernen.
MR-scanning før og etter datatreningen gjør det mulig å se (forhåpentlige) endringer i hjernen.

Forskningsstudien er et samarbeidsprosjekt mellom Sunnaas sykehus HF og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Studien har til hensikt å teste ut et kognitivt treningsopplegg for personer som har vært rammet av slag.

Jeg har fått forespørsel om å være med på studien på bakgrunn av mitt opphold på Sunnaas sykehus i 2011.

BAKGRUNN OG HENSIKT
Formålet ved forskningsstudien er å undersøke

  1. hvordan hjernen utvikler seg etter at den blir skadet og
  2. hvordan en bestemt type datatrening kan stimulere hjernen etter skade.

Sunnaas sykehus står ansvarlig for prosjektet. Deltakerne skal ha gjennomgått hjerneslag i perioden april 2007 til mars 2012

HVA INNEBÆRER STUDIEN?
Som deltaker i studien har jeg gjennomført en omfattende nevropsykologisk undersøkelse, gjennomgått en MR-undersøkelse og besvart et spørreskjema om hvilke vansker jeg har opplevd etter skaden.

Nå skal forskningsdeltakerne bli tilfeldig fordelt til ulike grupper som senere skal sammenliknes. Noen av disse gruppene skal gjennomgå et treningsprogram, andre vil være «passive» uten et program å følge. De som ikke mottar et treningsprogram vil få tilbud om dette i etterkant av studien, dersom det viser seg at treningen har en positiv effekt.

Etter en gitt periode, skal jeg igjen gjennomgå en nevropsykologisk undersøkelse og en MR-undersøkelse samt en ny runde med spørreskjema.

HVA SKAL JEG TRENE PÅ?
Jeg vet enda ikke om jeg er med i gruppen som nå skal gjennomgå et treningsprogram. Men i behandlingsformen benyttes spesielle dataprogrammer utviklet for å forbedre prestasjonsevnen innenfor ulike kognitive funksjonsområder som for eksempel

  • oppmerksomhet
  • konsentrasjon
  • hukommelse
  • problemløsningsevne

Formålet med et slikt program kan være å forbedre oppmerksomhetskapasiteten til den som gjennomfører det.

SKAL BLOGGE OM PROSJEKTET
Det er viktig at det blir forsket på hjernens plastisitet. Det er ikke lenge siden ekspertene mente at en hjerneskade var uopprettelig. Nå vet man at hjernen har evnen til endring etter skade, og at stimulering er viktig for at forandringer skal finne sted. Derfor er jeg mer enn villig til å være med i denne forskningsstudien.

Når det er noe nytt å fortelle, vil jeg dele dette med dere som følger bloggen min. Bare det å få lov til å være med på dette prosjektet virker stimulerende på meg, og gjør også at jeg blir motivert til å prøve andre tiltak for stadig å mestre min hverdag bedre. Jeg gir meg aldri!

Forskningjan schwencke