Psykologen fikk meg til å forstå hva som sliter ekstra på hodet mitt.

Jan synger på foredrag
Jan synger på foredrag

Å arbeide på pc blir jeg ekstra sliten av. Å holde foredrag og konserter gir meg ekstra påfyll. Hvorfor er det slik?

Som mange slagrammede er jeg også plaget av øket trettbarhet (fatigue). Den har jeg stort sett lært meg til å leve med, selv om det i begynnelsen var vanskelig å erkjenne at jeg hadde fått dårligere kapasitet og kanskje må leve med denne utfordringen resten av livet.

MANGLET SYSTEM PÅ HVA SOM TRETTET MEG

Noe trettbarhet ligger der permanent, men utfordringen var å finne ut hva som tapper meg ekstra for krefter og hva som gir påfyll. Fysisk trening er helt klart positivt, både mentalt og fysisk. Og jeg vet at arbeid knyttet til bruk av pc er tappende. Men hva er fellesnevneren for det som ellers er tappende?

«HØYE SKULDRE»

Gjennom mine polykliniske besøk hos psykolog på Sunnaas sykehus var denne problemstillingen stadig i fokus. Og vi fant ingen klar løsning. Inntil psykologen spurte meg hva som kjennetegner en situasjon som tapper meg for krefter. Jeg svarte: «Høye skuldre!».

STRESSREAKSJON GIR ØKET OPPLEVELSE AV TRETTHET

Psykologen kunne da fortelle at «høye skuldre» kan være et signal på at kroppen opplever en stressreaksjon. Denne reaksjonen takler de fleste godt, men for meg bidrar den til å forsterke trettbarheten. Min konklusjon ble at i de situasjoner der jeg føler meg trygg, får jeg påfyll. Når jeg føler utrygghet tappes jeg.

Å HOLDE FOREDRAG GIR MEG KREFTER

Mye falt på plass med denne vurderingen. Jeg har ofte lurt på hvorfor det ikke er tappende når jeg holder foredrag og konserter. Andre ville normalt sett bli tappet av dette. Og jeg husker at jeg ventet på en nedtur første gang jeg holdt en presentasjon på Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus. Men den negative reaksjonen kom ikke!!!

Min egen konklusjon er at jeg føler meg veldig trygg i rollen som foredragsholder og når jeg spiller mine egne sanger.

Utfordringen fremover blir å konsentrere min hverdag rundt oppgaver der jeg føler meg trygg, men også å arbeide for at jeg kan takle utfordringer bedre som til nå har gitt meg en stressreaksjon og dermed gitt meg mer følelse av tretthet.

mestringjan schwencke