Foredrag og forelesninger sammen med ergoterapeut fra Sunnaas

anne-margrethe-linnestad-og-jan-schwencke.jpg

Sammen med ergoterapeut Anne-Margrethe Linnestad fra Sunnaas sykehus har jeg holdt foredrag/forelesninger følgende steder:

  • Høyskolen i Oslo, ergoterapeututdanningen, 2. semester
  • Landsforeningen for slagrammede i Akershus
  • Regionssykehuset i Akershus (Ahus)

Tema har vært "Hvordan leve et fullverdig liv med begrenset kapasitet". Fellesnevner for mange som har hatt hjerneslag er nettopp den økte trettbarheten (fatigue) som kan være den største utfordringen i hverdagen. Selv har jeg en kapasitet på ca 40% når det gjelder krevende hodearbeid, blant annet gjelder dette arbeid på pc. Jeg forteller om hvordan jeg har mestret min nye hverdag.

Anne-Margrethe Linnestad arbeider som ergoterapeut på Sunnaas sykehus, avdeling KReSS (Kognitivt Rehabiliteringssenter Sunnaas) og har lang erfaring med forskjellige hjelpemidler og teknikker som bidrar til at man kan utnytte sin kapasitet optimalt.

Les mer om de forskjellige foredragene her.

mestringjan schwencke