Fatigue - den merkelig trettheten

trett.jpg

Utfordringer knyttet til kapasitet er en av de vanligste følgevirkningene etter sykdom eller skade i hjernen. Vanlige uttrykk for denne tilstanden er:

«Jeg er tappet for energi», «Hodet jobber så seint» og «Jeg mangler startmotor».

FATIGUE

«Fatigue er en subjektiv følelse, og den kan beskrives som kroppslig ubehag og redusert funksjonskapasitet som ikke forsvinner ved hvile eller søvn.»

(www.helsenorge.no) 

HVORDAN OPPLEVES DENNE TRETTHETEN

Fatigue kan gi en følelse av:

 • Tretthet
 • Utmattethet
 • Kraftløshet
 • Energiløshet
 • Initiativløshet
 • Døsighet
 • Nedstemthet
 • Konsentrasjons-vansker
 • Oppmerksomhets-vansker
 • Utilpasshet
 • Kjedsomhet
 • Mangel på motivasjon

Ny forskning tyder på:

Graden av tretthet kan oppleves som sterkere hos personer med et «lite» hjerneslag og trettheten kan øke etter hvert.

FOREDRAG OM TEMAET

I mitt foredrag

"Kunsten å mestre livet når hodet halter"

tar jeg blant annet for meg hvordan jeg har arbeidet for å trene "våkenheten" for å kunne leve med "trettheten". Sammen med ergoterapeut Anne-Margrethe Linnestad fra Sunnaas sykehus tar vi sammen for oss temaet i foredraget

"Hvordan leve et fullverdig liv med begrenset kapasitet"

.