Øyvind Haugnes - Kysthospitalet, Stavern

3906461433_5153629a.jpg

Viktig både for pasientgruppen, deres pårørende og oss ansatte

 

«Ved KFMR Kysthospitalet har vi gjennomført et for oss nytt pasientforløp som vi kaller «senfase ervervet hjerneskade». Felles for de 5 pasientene vi har hatt i dette gruppeopplegget er at de har hatt hjerneslag for ca. 1-3 år siden, de er relativt unge, og har primært kognitive utfall etter slaget.

I forbindelse med dette hadde vi behov for noen som kunne si noe vettugt om hvordan en som slagrammet kan takle livets utfordringer. Derfor engasjerte vi Jan for å holde 3 foredrag. Ett for pasientene, ett for pasientene og deres pårørende, og ett for oss ansatte på nevrologisk avdeling.

Tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende tyder på at dette var svært nyttig og tankevekkende for dem. For oss ansatte ga foredraget nyttige innblikk i hvordan en slagpasient selv opplever sitt rehabiliteringsforløp. Vi satte også pris på de musikalske innslagene, både under foredragene og med en konsert for pasienter på kvelden.»

Øyvind Haugnes, idrettspedagog

Jan Schwencke