Dette har jeg lært meg - så langt – for å takle min økte trettbarhet (fatigue).

Mange av de spørsmålene jeg får via min blogg, når jeg holder foredrag eller som brukerkonsulent på Sunnaas sykehus er knyttet til temaet utmattethet/tretthet/lite overskudd/”tomme batterier”. Følelsen og opplevelsen kan variere fra person til person, men det viktigste er at denne reduksjonen av kapasitet kan bidra til at livskvaliteten og livsgnisten blir påvirket hos den enkelte. Og dermed blir nære relasjoner også påvirket.

Svenskene kaller denne spesielle trettheten for ”hjernetretthet”, et ord jeg synes dekker godt. For det er hjernen som er trett, den fysiske trettheten behøver ikke å være tilstede på samme måte. Mange opplever at de ikke kan hvile eller sove av seg denne trettheten, men at de kan ga glede og nytte av å trene fysisk når hjernen er sliten.

Jeg hadde hjerneslag i 2009. Min erfaring etter seks års leting etter ”løsninger” på min egen trettbarhet, er at det finnes få om ingen standardløsninger. Så hovedutfordringen blir å leve med begrenset kapasitet. Jeg måtte finne ut hva som gir meg energi og hva som tapper meg.

HVA TAPPER OG HVA GIR ENERGI?

Jeg har omtrent 50% kapasitet når det gjelder ”tenkearbeid” i forhold til før hjerneslaget. Dette lever jeg godt meg, og opplever faktisk å ha bedre livskvalitet enn noensinne. Når det gjelder rutinemessige oppgaver, der hjernen går på autopilot, kan jeg ha like stor kapasitet som før. Dette gjelder for eksempel hagearbeid og husarbeid.

I dette og i senere blogginnlegg vil jeg ta for meg temaer knyttet til økt trettbarhet (fatigue). Under finner du den listen jeg selv satte opp for å finne et system over hva som tapper (gjør meg "trett") og hva som gir energi (gjør meg "våken"). De punktene jeg har markert med understrekning er knyttet til bildene og tydeliggjorde for meg hvorfor enkelte opplevelser kan få store positive eller negative konsekvenser. Da er det flere ting som slår inn samtidig.

HVA GJØR DEG "VÅKEN"?

 • Fysisk aktivitet
 • Avkobling/hvile
 • Bytte av medisintype /-dose
 • «Riktig» aktivitetsnivå
 • Rutinepregede arbeidsoppgaver
 • Meditasjon/mindfulness
 • ”Mindlessness”
 • Hobbyer
 • Yoga
 • Følelse av å være til nytte
 • Følelse av trygghet
 • Følelse av trivsel
 • Følelse av å være i balanse (ikke stresset)

HVA GJØR DEG "TRETT"?

 • Ettervirkninger av hjerneslaget
 • Uforutsigbarhet
 • Bivirkninger av medisin
 • Kognitive utfordringer
 • Følelsesmessige utfordringer
 • Menneskemengder
 • Enkeltmennesker
 • Følelse av å ikke forstå egen situasjon
 • Følelse av å ikke bli trodd
 • Flere baller i luften samtidig
 • Følelse av utrygghet
 • For mange impulser
 • Mye lys og lyd
mestringjan schwencke