Hvordan skape en fin jul sammen når en i familien har fått en hjerneskade?

1766011999julenisse-facebookvenner-morsommebilder-latterkula.no
1766011999julenisse-facebookvenner-morsommebilder-latterkula.no

Som brukerkonsulent (i 20% stilling) på de tre hjerneskadeavdelingene på Sunnaas sykehus, er en viktig oppgave å dele mine erfaringer med pasientene og gjennom dette motivere dem til mestring av hverdagen. Nå står julen for døren, med alle de forventninger som er knyttet til en slik høytid. Tradisjoner er viktige for oss alle, men kan være krevende å følge opp år for år. Når en i familien har fått en hjerneskade kan det være ekstra krevende. Da er det viktig å stille spørsmålet: ”Hva synes vi er aller viktigst for oss nå i jula?”

I samtalene på Sunnaas kommer det klart frem at de fleste ønsker at høytiden skal være ”som den alltid har vært”. Men mange opplever etter en hjerneskade at man ikke har like stor kapasitet som før. Og det kan være andre utfordringer, både fysiske og kognitive. Hva da? Mitt råd er enkelt: Snakk om det! Og få klarhet i hva som er forventningene til den enkelte.

TA HENSYN TIL HVERANDRE
Hvis vi har besteforeldre med på julefeiring, ligger det i ryggmargen hos de fleste av oss at vi må snakke høyt og tydelig, barn må ikke bråke så mye, eldre folk blir fort trette osv. For en yngre person med en hjerneskade kan mye av det samme være viktig, men det er ikke så lett å vite hvordan en skade har påvirket den enkelte. Så igjen: Snakk med hverandre! Bli enige om hva som er viktigst, hvem som gjør hva denne julen, hva det er hyggelig at alle er med på, når kan den enkelte trenge en hvil osv.

KOS DERE SAMMEN
Selv går jeg nå inn i min sjette jul etter hjerneslaget. Og også denne desembermåneden merker jeg at kapasiteten min er dårligere enn i de foregående måneder. Forutsigbarhet er fremdeles viktig for meg, og alt som er annerledes i hverdagen påvirker min kapasitet negativt. Og julen og forberedelsene gir uansett en annerledes hverdag – og dette tapper mine batterier. Dette vet min nærmeste familie om og jeg gjør mine egne forberedelser – i mitt eget tempo. Og jeg vet – også i år kommer vi til å ha en nær og varm jul.

Jeg ønsker deg og dine en god jul!

hjerneslag, mestringjan schwencke