Bruk av ny type testing og måling har gitt meg et justert og enda riktigere hjerne-treningsopplegg. (Innlegg 6)

DSC_0127
DSC_0127

Det er nå snart et halvt år siden jeg hadde mitt første opphold ved Klinikk for Alle Nevrosenter i Stavanger (Sola). Funksjonell nevrologisk rehabilitering kalles tilbudet. Siden januar har jeg, utfra behandling og tester, utført skreddersydde øvelser tre ganger daglig. (Se tidligere innlegg for detaljer). Første uken i mai hadde jeg en ny uke ved senteret. Nye tester og ny behandling ble foretatt og hjemmeøvelsene justert. Og det er tydelige forandringer å se på testene, de er målbare, og jeg merker stadig forbedring, ikke minst føler jeg mindre grad av trettbarhet (fatigue). Men denne positive endringen påvirker også min evne til blant konsentrasjon og oppmerksomhet.

SMÅ DETALJER JUSTERT
De siste dagene ved senteret ble små detaljer justert, nye tester og målinger foretatt, nye detaljer igjen justert, nok en gang nye målinger og tester … Nå har jeg erfart det nye treningsopplegget en drøy måned, og er ikke lenger i tvil om at dette fungerer for meg. (Ja, jeg var i tvil i starten!)

HVORDAN FORETAS TESTING OG MÅLING?
Nedenfor lar jeg Kim Johansen fortelle hva testingene og målingene innebærer og hvordan han med utgangspunkt i disse justerte det skreddersydde treningsopplegget jeg startet med i januar. Ny uke i Stavanger er planlagt i september. Der blir sannsynligvis den siste justeringen gjort, før jeg får et hjernetreningsopplegg ”livet ut”, og gjennomfører dette like naturlig som jeg trener fysisk.

Hei Jan!

Sist du besøkte Klinikk for Alle Nevrosenter gjorde vi en ny test med noe som heter saccadometer. Denne testen måler veldig spesifikt en form for øyebevegelser som heter sakkader. Sakkade er egenskapen til å gjøre raske, frivillige øyebevegelser som flytter blikket fra et punkt til et annet. Dette er bevegelser som involverer flere komplekse prosesser i hjernen, hjernestammen og lillehjernen.

SAKKADER – MÅLER HJERNEFUNKSJON OG NERVESYSTEMET
Som jeg har nevnt tidligere så kan en ved å analysere sakkader få et veldig godt vindu for å måle funksjon av hjernen og det sentrale nervesystemet, spesielt den fremre hjernelappen, også kalt den frontale hjernelapp. Den er veldig viktig for kognitive og eksekutive funksjoner, adferd, evnen til å uttrykke personlighet og kontroll og utførelse av frivillige bevegelser.

REAKSJONSTID
Ved å se spesielt på reaksjonstiden en person trenger for å gjøre en sakkade får vi mye informasjon om hvordan den fremre hjernelappen fungerer. Ved reaksjonstid mener vi tiden det tar (målt i millisekunder) fra et visuelt mål beveger seg til selve øyet beveger seg, eller gjør en sakkade. For personer med normal funksjon av den fremre hjernelappen vil en se reaksjonstid på under 200ms. For individer med hjerneslag som har rammet den fremre hjernelappen eller har en hjerneskade som også påvirker den fremre hjernelappen vil en se reaksjonstid på over 200 ms.

GIR INFORMASJON OM FUNKSJONSNIVÅ
Når vi analyserer presisjonen av selve sakkeden får vi blant annet informasjon om funksjonen til lillehjernen (cerebellum) og det som vi kaller for det somatosensoriske kart og «superior collicular» kart. Disse «kartene» forteller oss blant annet om hjernen har riktig «oppfattelse» av bevegelsen til kroppsdeler og om kroppsdelen gjør riktig bevegelse i forhold hva hjernen gir beskjed om. Når en ser upresise øyebevegelser ved en sakkade, kan det skyldes en funksjonell svakhet i lillehjernen som resulterer i ukoordinerte øyebevegelser, som resulterer i at øyet ”bommer” på objektet. Slik som vi ser på den ene grafen i testen din. I denne testen skal en gjøre horisontale sakkader som er 20 grader fra høyre og venstre. Men som en ser på grafen din går majoriteten av sakkadene dine lengre enn 20 grader.

TEST 1
En annen viktig ting vi ser på når vi analyserer sakkader og sakkadometer er selve bevegelsesmønsteret som vi ser i «phase profile». Normalt ønsker en å se en graf slik som en ser de grønne strekene lager på bildet (Bilde 1).

TEST 2
På testen din (Bilde 2) ser vi at du får en forstyrrende bue når du ser både til venstre (rød) og høyre (grønn). Dette kan forårsakes av flere funksjonelle svakheter i hjernen og det sentrale nervesystemet, blant annet en overaktiv refleks som involverer balanse- og koordinasjonssystemet, mer spesifikt det vestibulare systemet, som resulterer i nakkerykninger samtidig som du gjør en sakkade eller flytter blikket. I ditt tilfelle er skaden i lillehjernen etter slaget årsaken. Lillehjernen din klarer ikke å finjustere «bremsene» til denne refleksen og det resulterer derfor i forstyrrende øyebevegelser og nakke/hode-bevegelser samtidig som du gjør øyebevegelser.

TEST 3
Jeg måtte derfor endre på rehabiliteringen din slik at øvelsene også forbedrer denne funksjonen. Som du husker så prøvde vi først med en ny type øvelser før vi re-testet. Det var ingen suksess da bevegelsesmønsteret ditt ble verre. (Bilde 3) Dette er grunnen til at jeg har skrevet i alle innleggene på bloggen din at det er viktig å ikke gjøre noen av øvelsene uten ordentlig utredning, da det ofte ikke skal mye til før feil øvelse forverrer funksjonen til hjernen.

i

i

TEST 4
Men etter å endret enda litt til på øvelsene dine så vi forbedring av bevegelsesmønsteret ditt. (Bilde 4)

SOM EN SKJELVENDE KAMERAMANN
Man kan sammenligne disse forstyrrende øyebevegelsene med en kameramann som skjelver når han holder kameraet. Bildet blir uklart og det er vanskelig å se detaljene som filmes ordentlig. Denne form for forstyrrende øyebevegelser kan resultere i mental eller fysisk utmattelse ved fysisk aktivitet, eller når en leser eller jobber foran PC. Det kan også være årsak til konsentrasjonsvansker og vansker med å huske detaljer fra tekst man leser.

SPESIALTILPASSET PROGRAM
Som jeg har nevnt tidligere tilpasser jeg rehabiliteringsprogrammet ut fra hva alle testene viser, da en bestemt form for forstyrrende øyebevegelser kan være forårsaket av funksjonssvakheter i mange forskjellige områder i hjernen og nervesystemet. Og de forskjellige områdene krever ulike øvelser.

Jeg håper dette hjelper leserne dine til å få et bedre innblikk i hvordan jeg jobber når jeg tilpasser rehabilitering for pasienter med følgetilstand etter hjerneslag eller andre former for hjerneskader.

Vennlig hilsen

Kim Johansen Kiropraktor MNKF, DACNB, FACFN

mestringjan schwencke