Filmen om Jan: "Kunsten å mestre livet når hodet halter" (ca 10 min).

Jan synger på foredrag Filmen viser hvordan jeg har benyttet kreative teknikker, som å skrive egen musikk og tekster, for å forstå min egen "usynlige verden" og finne veien frem til et liv med god livskvalitet, men med begrenset kapasitet. Å holde foredrag ved hjelp av egen musikk og bruk av visuelle hjelpemidler har gitt meg en spennende hverdag. Min leveregel er blitt: "Utsikten er ikke alltid best fra den høyeste toppen". Filmen finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=znopRjF9q6E&t=6s

 

mestringjan schwencke