HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

«Jans forelesning («Kunsten å mestre livet når hodet halter») var meget inspirerende og innholdsrik med gode illustrasjoner med bruk av ord, bilder og sang. Dette ga alle tilstede (studenter og lærere) økt innsikt i hvordan det oppleves å «bli annerledes» og hvordan det bedre kan ivaretas. Brukeropplevelser gir en sentral dimensjon i undervisningen vår for å gi en økt innsikt som ikke det er lett å tilegne seg gjennom tradisjonell faglitteratur.   Jans åpenhet gjør noe med alle tilstede !»

Pernille Bottolfsen, høyskolelektor fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus

REFERANSER

Da jeg et halvt år etter hjerneslaget ble spurt av Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus om jeg ville fortelle litt om min rehabilitering for pasienter og pårørende, sa jeg umiddelbart ja. Det skulle bli starten på en ny tilværelse. Med min begrensede kapasitet har det vist seg at denne type "arbeid" er det som hodet mitt nå fungerer aller best til. Sammen med andre eller alene har jeg holdt en rekke foredrag, forelesninger og konserter for pasienter, pårørende, studenter og fagpersoner innen rehabilitering:

Jeg har sittet i brukerutvalget på Fram Helserehab (Rykkinn i Bærum) og holder månedlige likepersonssamtaler for hjerneslag- og parkinsonpasienter på stedet. Har også vært styremedlem i Landsforeningen for slagrammede i Akershus (LFSA).

Under Foredragi menyen finner du detaljer om de forskjellige temaene jeg har valgt å fokusere på.

 • Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus
 • Akershus universitetssykehus, Ahus (Lærings- og mestringssenteret og Seksjon for nevrorehabilitering)
 • Mestringskurs og møter/konferanser i regi av Bærum Kommune (slagrammede, deres pårørende og fagpersoner knyttet til rehabilitering)
 • Asker kommune, sosialtjenesten
 • Sunnaas sykehus
 • Fram Helserehab (Rykkinn i Bærum)
 • Gnist, trening og helse (Bærum)
 • Best Helse Nordstrand (helse- og livsstilssenter)
 • Spesialsykehuset for epilepsi, Sandvika (tidl. Statens senter for epilepsi)
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (fysioterapi- og ergoterapistudiet)
 • Landsforeningen for slagrammede (LFS)
 • Personskadeforbundet (tidligere Landsforeningen for trafikkskadde)
 • Hjernesvulstforeningen
 • Diakonhjemmet, revmatologisk avdeling
 • Diverse seniorsentre i Asker og Bærum

Her følger uttalelser fra steder jeg har holdt foredrag/forelesninger:

 

Copy of marit-og-liv-hopen.jpg

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (Ahus)

 

Jan Schwencke har bidratt på flere måter til utvikling av helsepedagogisk kompetanse på Akershus universitetssykehus. Vi har samarbeidet om utviklingen av et 5-dagerskurs i helsepedagogikk, og Jans erfaring og formidlingsevne var viktig under planlegging og gjennomføring av kurset. Han satt i prosjektgruppa, og har med sin brukerkunnskap gitt innspill som har vært helt avgjørende for at kurset har blitt bra. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra fagpersoner og erfarne brukere som har deltatt på kursene, og som sier at brukerperspektivet har vært særlig verdifullt. Dette kurset hadde ikke vært det samme uten Jan! Kurset gjennomføres nå hvert år, og Jan har bidratt ved alle kurs etter utvikling av piloten.kom Jan har bidratt med innspill, innlegg, sanger, varme, humor og formidlingsevne både gjennom ord og bilder, og har på en vesentlig måte bidratt til læring og utvikling for kursdeltakerne.

Etter første gjennomføring ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer med deltakerne.  I dette forskningsprosjektet deltok Jan, fra intervjuer til analyse av materialet og skriveprosess fram mot ferdig artikkel. Denne vitenskapelige artikkelen er nå publisert (nov 2016), og Jan har bidratt i hele forskningsprosessen, som har vært ledet av professor Sidsel Tveiten. Det var svært berikende å ha med Jan under dette arbeidet.

Marit Hofset, seniorrådgiver/Koordinator LMS

Copy of lisbet.jpg

NORDISK KONFERANSE FOR LÆRERE, SKOLELEDERE OG VEILEDERE INNEN VOKSEN- OG SPESIALUNDERVISNING, SEPTEMBER 2016 MALMØ

 

«Stort TACK för en fantastisk föreläsning som var både för öga, öra och hjärta! Du gav oss verkligen handfasta råd om hur vi ska bemöta en person med hjärnskada och vad vi alla bör tänka på. Det var en perfekt avslutning på vår konferens och ramade så elegant in vår rubrik Etiken i praktiken!»

Lisbet Gustavsson, spesiallærer i Kristianstad (Sverige) og styremedlem i Riksforeningen for Lærvuxpedagogerna (ansvarlige for konferansen)

KFMR KYSTHOSPITALET, STAVERN, APRIL 2016

Copy of 91450rysr3anx.jpg

MASTERKLASSE I HELSE OG EMPOWERMENT, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

 

«Jan er spennende å høre på, byr på seg selv, har gode eksempler og det han sier er faktisk helt i tråd med teorien om mestring og – ikke minst – empowerment.

Jan byr også i sitt foredrag på egenlaga sanger, og han krydrer det med disse sangene, og bruker humor og har mange illustrative bilder som gjør at det han sier er lett å forstå.»

Professor Sidsel Tveiten, Høgskolen i Oslo og Akershus

Copy of 0011.jpg

KRMR KYSTHOSPITALET

«Ved KFMR Kysthospitalet har vi gjennomført et for oss nytt pasientforløp som vi kaller «senfase ervervet hjerneskade». Felles for de 5 pasientene vi har hatt i dette gruppeopplegget er at de har hatt hjerneslag for ca. 1-3 år siden, de er relativt unge, og har primært kognitive utfall etter slaget.

I forbindelse med dette hadde vi behov for noen som kunne si noe vettugt om hvordan en som slagrammet kan takle livets utfordringer. Derfor engasjerte vi Jan for å holde 3 foredrag. Ett for pasientene, ett for pasientene og deres pårørende, og ett for oss ansatte på nevrologisk avdeling.

Tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende tyder på at dette var svært nyttig og tankevekkende for dem. For oss ansatte ga foredraget nyttige innblikk i hvordan en slagpasient selv opplever sitt rehabiliteringsforløp. Vi satte også pris på de musikalske innslagene, både under foredragene og med en konsert for pasienter på kvelden.»

Øyvind Haugnes, idrettspedagog

Copy of janne-tuven-gnist.jpg

GNIST TRENING OG HELSE AS

Jans foredrag anbefales på det sterkeste for bedrifter som driver med behandling, trening og rehabilitering. Foredraget var svært relevant for Gnist og ga oss et innblikk i usynlige utfordringer, som det er meget viktig at vi har kompetanse om i behandling av slagpasienter. Innholdet kan også overføres til andre typer diagnoser og til generelt samspill med andre mennesker.

Jan presenterer innholdet på en svært bra måte og er flink til å bruke gode eksempler, egne erfaringer og visualiseringer, slik at vi som hørte på i meget stor grad kunne relatere oss til innholdet. Bruken av sanger knyttet til temaet forsterket budskapet ytterligere.

Janne Tuven, Daglig leder v/ Gnist Trening og Helse AS

Copy of janmorten_lavereopplc3b8sning.jpg

GNIST TRENING OG HELSE AS:

«Jan Schwencke er en dyktig foredragsholder som bruker alle sider ved seg selv. Han har en egen evne til å formidle et alvorlig tema på en humoristisk, billedlig og musikalsk måte. Som terapeut har jeg i møte med Jan blitt utfordret til å tenke kreativt og møte hans nysgjerrighet og vilje til stadig å komme videre og forstå sin egen situasjon.

Jan deler mer enn gjerne sine egne erfaringer og har en genuin interesse for å hjelpe andre mennesker som møter problemer etter en vanskelig livshendelse. Foredraget «Hvordan leve et fullverdig liv med begrenset kapasitet»,egner seg like godt for pårørende som for pasienter».

Jan Morten Pettersen, Fysioterapeut v/ Gnist Trening og Helse AS