Nyttige lEnker

SLAG.NO

Slag.no er utarbeidet av Landsforeningen For Slagrammede(LFS). Siden retter seg til alle personer som søker informasjon om hjerneslag, og alle som kommer i kontakt med, og omgås mennesker som har blitt rammet av hjerneslag.

 

LHL Hjerneslag

logo_lhl-hjerneslag.png

Ved å melde deg inn i LHL – enten du er slagrammet eller pårørende – får du mange fordeler og tilbud: Rådgivning fra slagsykepleier og jurist, oppfølging av pasientombud, medlemsmagasin, tilbud om kurs og konferanser, fellesskap, møteplasser og aktiviteter der du bor, og politisk innflytelse.

Last ned LHL Hjerneslags interessepolitiske program (pdf)

HELSENORGE - HJERNESLAG

Den offentlige helseportalen for norske innbyggere. Innholdet er laget av ulike aktører i helsesektoren.

HJERNEHJELP.NO

Hjernehjelp.no er Personskadeforbundet LTN sin side om kognitiv svikt. Hva er kognitive funksjoner og svikt, hva fører det til og litt om hvordan forbundet kan hjelpe de som sliter med det.

Norsk Helseinformatikk

NHI.no er et generelt medisinsk oppslagsverk for legfolk utgitt av Norsk helseinformatikk.

SUNNAS SYKEHUS - HJERNESKADE - REHABILITERING AV KOGNITIVE FØLGER

Tilbudet retter seg mot mennesker med kognitive følgevirkninger etter brått oppstått hjerneskade på bakgrunn av hjerneslag, hjertestans, subaraknoidalblødning, traumatisk hjerneskade, løsemiddelskader, hjernetumor og lignende. Det må være påvist hjerneskade ved bildediagnostikk (CT/MR) eller nevropsykologisk utredning.