Begynner jeg å kjenne at batteriet mitt lader litt bedre? Og at jeg ikke blir like fort utladet? (Innlegg 4)

battery-level-icon
battery-level-icon

Jeg arbeidet 7 timer på Sunnaas sykehus i går, der jeg har en 20 % stilling som brukerkonsulent. I dag føles hodet mitt forbausende klart. Begynner jeg å se virkninger av treningen? På min daglige morgentur merket jeg også at blikket mitt virket klarere, jeg opplevde ikke tunnelsyn og jeg hadde ikke den ”dagen derpå”-følelsen som jeg så ofte har våknet med de siste fem årene.

Det har nå gått en måned siden mitt siste innlegg om treningen jeg foretar etter en ukes vurderingsopphold ved Klinikk for Alles Nevrosenter i Stavanger i januar. Nå to måneder etter starten synes jeg det er lettere å vurdere om treningen begynner å ha effekt. Jeg vet at fysisk trening først gir effekt etter en tid, så jeg har ikke forventet meg umiddelbar respons på hjernetreningen.

MÅLET ER 7,5 TIME ARBEID UTEN Å VÆRE UTLADET DAGEN ETTER
Som jeg skrev i forrige innlegg har jeg satt meg ett synlig mål for treningen: Å kunne arbeide en full arbeidsdag (7,5 timer) uten å behøve den påfølgende dagen til å hente meg inn igjen. Min grense har gått ved 6 timers arbeidsdag. Har jeg arbeidet lenger har jeg fått en nedtur dagen etter. Denne økte trettbarheten (fatigue) er meget utfordrende å leve med, både for meg og de rundt meg. Og hverdagen blir lite forutsigbar.

Når jeg i går jobbet 7 timer og i dag føler meg ganske så sprek, så blir jeg optimist. Ikke minst fordi jeg nå har opplevd den samme effekten flere ganger. Nå skal jeg snart teste ut 7,5 timers arbeidsdag og gjøre dette i en periode. Så skal jeg blogge igjen om hvordan det har virket. Vil jeg nå målet mitt allerede nå, etter noen få måneder?

I begynnelsen av mai skal jeg tilbake til Stavanger til en hel uke med oppfølging og ny vurdering. Da kan det også måles om treningen har hatt effekt på hjernen min.

POSITIV OPPLEVELSE OGSÅ I SELSKAP
Selskap med mange mennesker har vært en utfordring. Mange å forholde seg til, mye støy og mye bevegelser har slitt på hodet mitt og gjort det utfordrende både å være mentalt til stede og ikke måtte gå altfor tidlig hjem.

Da vi var i selskap for et par uker siden, med over 20 inviterte, var jeg svært spent. Da min kone utpå natten spurte om vi snart skulle gå hjem, måtte jeg se på klokken. Den var over ett og vi var hjemme først klokken to. Og dagen etter var slett ikke så verst.

Tør jeg å håpe på at også dette er et tegn på en forbedring etter to måneder med ”hjernetrening”?

DE TO SISTE ØVELSENE
I forrige innlegg presenterte jeg to av de fire øvelsene jeg gjør tre ganger daglig, fem ganger i uken. Dagen jeg jobber på Sunnaas og dagen etter trener jeg ikke. De to siste øvelsene (se rammer) fungerer som oppvarming til øvelsene som ble presentert sist.

Kim Johansen, Klinikk for alle Nevrosenter, sier dette om disse to øvelsene: "Koordinasjonsøvelsene hvor Jan tegner et 8-tall med høyre fot og høyre arm er enkle øvelser som stimulerer blant annet lillehjernen ved at hofteleddet og skulderleddet må bevege seg i forskjellige retninger. Forskjellige muskler må koordineres for at bevegelsen skal kunne gjennomføres.

Hvilke øvelser Jan nå trener på er valgt ut ved å gjøre en grundig nevrologisk undersøkelse som involverer blant annet muskelstyrke og reflekser, koordinasjonstest, videonystagmografi og posturografi (se tidligere innlegg)."

NYSGJERRIG PÅ HVA NEVROSENTERET GJØR?
For de av leserne mine som er nysgjerrige på hva undersøkelsen hos Klinikk for Alle Nevrosenter avd Sola inkluderer kan du se på denne videosnutten https://www.youtube.com/watch?v=KAAGhg3xi5Q

Senteret har også laget ny nettside med flere videoer som demonstrerer forskjellige rehabiliteringsmetoder de bruker på pasienter, http://klinikkforalle.no/nevrosenter/rehabilitering/.

NB! Det er viktig å forstå at man ikke bør bruke de forskjellige rehabiliteringsmetodene uten en grundig utredning av kompetent helsepersonell, da feil øvelser kan forverre pasientens tilstand - selv om behandlingen eller øvelsene ser veldig enkle ut.

mestringjan schwencke