Kommer jeg til å ha like stor nytte av en behandling basert på funksjonell nevrologi som Nicoline?

DSC_0200
DSC_0200

Fem år etter hjerneslaget opplever jeg å ha god livskvalitet, ja faktisk bedre enn noensinne. Jeg setter mer pris på de små ting i livet og har lært meg å leve med min begrensede kapasitet. Og – ikke minst – jeg har en hverdag der jeg føler at jeg er til nytte. Men i situasjoner som krever mye oppmerksomhet, konsentrasjon og tenkearbeid har jeg fremdeles ca 40-50% kapasitet. Å jobbe ved PC må jeg begrense til korte økter. Når jeg nå sitter og skriver dette, bør jeg kun sitte ½ time nå før lunsj, så en ½ time før middag. Hvis jeg overskrider disse grensene har jeg sannsynligvis en dårlig dag i morgen, der hodet krever hvile.

KLINIKK FOR ALLE LESTE BLOGGEN MIN
For en stund siden ble jeg kontaktet av Kim Johansen (bildet) fra Klinikk for alle Nevrosenter i Stavanger. Gjennom å lese mine innlegg, der jeg presenterer mine utfordringer og mine verktøy for å mestre hverdagen, mener han at jeg kan ha glede og nytte av en spesiell type behandling, basert på funksjonell nevrologi. Jeg har blitt overbevist om at opplegget kan ha positive virkninger på meg, og har sagt meg villig til å gjennomgå en behandling mot at jeg blogger om mine erfaringer. Jeg får ikke betalt, men får kostnadene dekket til reise, kost og losji og behandling.

Og – selvfølgelig – jeg kommer til å være dønn ærlig. Virker behandlingen er det flott. Virker den ikke på meg, så vet jeg at jeg i hvert fall har prøvd også dette. Det jeg vet er at behandlingen har fungert på mange andre, blant annet på Nicoline (se under).

KAN JEG FÅ LIKE STOR EFFEKT SOM NICOLINE?
Da jeg hørte Kim Johansen fortelle om sine erfaringer med behandlingen av ungjenta Nicoline etter hennes hjernesvulst, ble jeg endelig overbevist om seriøsiteten i behandlingsopplegget. Helheten virker ivaretatt på en meget god måte

Se film om Nicolines nye håp etter behandling på Nevrosenteret.

http://www.klinikkforalle.no/nevrologisk_rehabilitering

ET SENTER ETTER MITT HODE
Klinikk for Alle Nevrosenter er et rehabiliteringssenter for mennesker med hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet. Deres behandling er basert på nevro-vitenskapelig forskning, som er læren om hvordan hjernen og nervesystemet påvirker og styrer kroppens funksjoner, og hvordan skader og funksjonelle svakheter kan forårsake symptomer og plager.

Kim Johansen forklarer at hjerneskader og funksjonelle svakheter i nervesystemet kan forårsake en rekke symptomer, og det er ikke alle symptomene som er ”synlige” slik som for eksempel lammelse eller spasmer. ”Usynlige” symptomer kan inkludere svimmelhet, hodepine, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse og fysisk og mental utmattelse (fatigue).

AVANSERT KARTLEGGING AV HJERNEFUNKSJON
Hva som forårsaker de ”usynlige” symptomene kan ofte være vanskelige å forstå. Dette er frustrerende for både pasienten og de pårørende. Klinikk for Alle Nevrosenter mener derfor det er viktig med en omfattende utredning med tidsriktig teknikk og utstyr som kan kartlegge hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har utviklingsforstyrrelser, svakhet eller skader.

SPESIFIKT REHABILITERINGSPROGRAM
Når en har identifisert hvilke deler av hjernen eller nervesystemet som er involvert, kan man tilrettelegge et spesifikt rehabiliteringsprogram. Ved bruk av moderne og avansert undersøkelsesutstyr kan Klinikk for Alle Nevrosenter tidlig avdekke om hjernen og nervesystemet responderer på rehabilitering. Senteret bruker blant annet videonystagmografi og databasert statisk posturografi som en viktig del av undersøkelsene. (Jeg vil forklare i senere innlegg hva disse spesielle undersøkelsesmetodene går ut på).

DOMINOEFFEKT
Ved hjerneskader og funksjonelle svakheter i hjernen og nervesystemet finner en ofte svakheter i flere områder. Hovedskaden eller hovedsvakheten kan forårsake en dominoeffekt som påvirker flere områder av hjernen og nervesystemet. Klinikk for Alle Nevrosenter tilrettelegger derfor et rehabiliteringsprogram som inkluderer multisensorisk rehabilitering og en kombinasjon av øvelser som tradisjonelt blir gitt til pasienter med balansevansker, svimmelhet, hjerneslag eller konsentrasjonsvansker.

SKREDDERSØM
Hvilke former for behandling og øvelser som blir tilpasset pasienten blir ikke valgt etter pasientens symptomer, men skreddersydd etter hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har skader eller funksjonelle svakheter. Nevrovitenskapelig forskning har vist at multisensorisk rehabilitering kan gi bedre resultat enn ensformig sensorisk stimulering og rehabilitering. Klinikk for Alle Nevrosenter bruker tradisjonelle rehabiliteringsmetoder på utradisjonelle måter.

STARTER UTREDNING OG BEHANDLING 5. JANUAR
Ved min første utredning hos Klinikk for Alle Nevrosenter blir jeg undersøkt av en kiropraktor med minst 3 års tilleggsutdannelse og grad i funksjonell nevrologisk rehabilitering. Utredningen består av 2 deler.

Del 1 har jeg allerede gjort hjemme:

Jeg har svart på et spørreskjema som gir informasjon for å kunne kartlegge min sykehistorie. Spørreundersøkelsen er omfattende og tok over en time å fullføre. (Derfor tok jeg pauser underveis.)

Del 2 er hos Klinikk for Alle Nevrosenter og varer ca 2 ¾ time.

Denne delen består av en funksjonell nevrologisk undersøkelse for å utrede funksjonen til hjernen og nervesystemet. Dette inkluderer blant annet test av muskelstyrke, reflekser, balanse- og koordinasjonssystemet, videonystagmografi og databasert statisk posturografi.

STARTER MED TO SEPARATE UKER I STAVANGER
Opplegget så langt er basert på undersøkelse og behandling hver dag i en uke i Stavanger. Så en tid hjemme der jeg skal arbeide med noen oppgaver og øvelser. Så en ny uke i Stavanger. Videre behandling og oppfølging bestemmes når den andre uken er gjennomført.

BLOGGER FORTLØPENDE
Etter hvert som behandlingen skrider frem vil jeg blogge om mine opplevelser. Så registrer deg gjerne som følger av min blogg, så får du med deg alle detaljene på direkten.

Du er velkommen til å være med på “reisen”.