Susanne skal trene opp høyrehånden ved å lage et stort lappeteppe.

Jeg er likemann* for Susanne. Hun bor i Bærum, er gift og har en liten sønn. For snart et år siden fikk hun hjerneslag. Hun har ikke store fysiske utfordringer, men høyresiden hennes er svakere enn før. Særlig høyrehånden trenger opptrening. Hun vet hun burde bruke den mer enn hun gjør, men det blir ofte lettere for henne å bruke den venstre.

Som likemann prøver jeg å motivere henne til å mestre hverdagen bedre, og møter henne til en prat hver fjortende dag. Hun ønsker å bruke høyrehånden mer, derfor konsentrerer vi oss om dette fremover. Det er viktig at hun velger å gjøre noe som er lystbetont. Hvis det i tillegg er nyttig er det enda lettere å motivere seg.

«JEG VIL LAGE ET STORT SENGETEPPE!»
En dag sa Susanne at hun ville lage et stort sengeteppe til hytta – et lappeteppe. Det var tydelig at denne ideen virket motiverende på henne. Arbeidet vil ta tid. Hun må velge ut stoffbiter, planlegge helheten, bli «venn» med symaskinen igjen og ha fokus over tid.  Og ikke minst – greie å gjennomføre prosjektet, som vi skal synliggjøre gjennom denne bloggen.

HÅPET ER AT BLOGGEN GIR EKSTRA MOTIVASJON
Da jeg presenterte ideen om å blogge om prosjektet til Susanne, var hun med en gang positiv. Så nå blir det jevnlige innlegg om hvordan arbeidet skrider frem. Stoffbitene er på plass, nå er det bare å finne frem symaskinen. Nå kan slekt og venner følge arbeidet og forhåpentligvis gi positive tilbakemeldinger underveis. Så følg med!

*HVA ER EN LIKEMANN?  Jeg er medlem i Landsforening for slagrammede, LFS. Som likemann har jeg gjennomgått et kurs i regi av Handikapforbundet. Jeg kan nå bistå andre som har opplevd noe av det samme som meg selv. Likemannsarbeid skal være en hjelp til selvhjelp. En forutsetning for å være likemann er at jeg har bearbeidet egne opplevelser og erkjent og tilpasset meg min nye livssituasjon. Som likemann for Susanne er det hun som bestemmer hva hun ønsker hjelp til. Jeg tror og håper jeg kan ha erfaringer som kan være til hjelp for henne. (Du finner flere likemenn i LFS ved å klikke her).

mestringjan schwencke