Oppussing av hytte lærte meg prosjektledelse på en ny måte

Noe av det som har vært mest utfordrende etter hjerneslaget i 2009 har vært knyttet til prosjektledelse (såkalte eksekutive funksjoner*) – i jobb og i hverdagen. Der jeg før kunne planlegge, strukturere, gjennomføre og kontrollere var plutselig denne «evnen» borte.

Hodet ville rett og slett ikke. Var det bare å gi opp, eller vente på at «den systematiske Jan» skulle gjenoppstå? Min eksisterende jobb visste jeg etter hvert at jeg ikke kunne komme tilbake til.

HYTTEOPPUSSING SOM TESTPROSJEKT

Vi kjøpte en gammel hytte, bygget i 1968. Den trengte fullstendig oppussing. Kunne dette bli mitt prosjekt, der jeg uten ytre press kunne finne en måte å arbeide på som til slutt fikk oss i mål med et vellykket resultat?

INGEN OVERLAPPING

Jeg satte opp en lang liste med gjøremål. I riktig rekkefølge og med hvem som hadde ansvaret for hva. Noe skulle jeg selv gjøre, annet skulle overlates fagfolk. Ut fra den prioriterte listen lagde jeg en ny liste der hver oppgave fikk eget ark. Alle disse arkene la jeg oppå hverandre slik at oppgave 1 lå øverst. Så var det bare å sette i gang. Det viktige var å ikke ha noen tidsfrister som stresset meg og ikke begynne å tenke på neste punkt på listen før det foregående var gjennomført.

MYE RASKERE ENN FORVENTET

I løpet av et halvt år var hytta innflyttingsklar, både til min og familiens overraskelse. Jeg hadde vist at jeg kunne gjennomføre prosjektet – på en ny og annerledes måte. Men jeg fikk det til og er mektig stolt. Nå tar jeg denne erfaringen med inn i nye prosjekter, som også involverer andre.

SIER TYDELIG FRA

Jeg legger ikke skjul på at jeg har utfordringer knyttet til de såkalte eksekutive funksjonene. Det har derfor vært naturlig å synliggjøre dette for andre. Dette gir meg mindre følelse av stress, jeg blir mindre sliten og andre opplever at jeg ikke er som før – men at det er mye jeg kan få til allikevel. Og aller viktigst: De ser at livsgnisten er der.

*Eksekutive funksjoner, i psykologi og psykiatri betegnelse for en persons evne til problemformulering, planlegging og gjennomføring av oppgaver (kognitive funksjoner). Eksekutive funksjoner er en forutsetning for tilfredsstillende fungering i forhold til andre mennesker og i arbeidslivet. (Store medisinske leksikon)

mestringjan schwencke